Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

De algemene garantie op alle verkochte goederen bedraagt 2 jaar. Volgende artikels hebben echter een kortere of langere garantie.

  1. Verbruiksmaterialen  zoals inktpatronen, papierwaren, CD-Rom’s, DVD’s worden verkocht zonder enige vorm van garantie. Eens geopend worden deze artikels niet teruggenomen. Indien een van deze artikels niet aan uw verwachtingen voldoet, kan u ze rechtstreeks retourneren aan de fabrikant.
  2. Randapparatuur zoals muizen, toetsenborden, speakers… worden verkocht met een garantie van 6 maanden.
  3. Notebooks worden verkocht met een standaardgarantie van 2 jaar. (Uitgezonderd batterijen en beeldschermen die onderhevig zijn aan een garantie van 1 jaar.) Eventuele      extra garantie kan bekomen worden mits aanvraag.
  4. Desktop computers worden verkocht met een garantie van 2 jaar, tenzij de onderdelen in een van de bovenvermelde categorieën staan.
  5. Beeldschermen worden verkocht met een garantie van 2 jaar volgens ISO normering van defecte pixels bij de fabrikant.

 

De garantie is niet geldig als het materiaal onoordeelkundig werd gebruikt en/of (al dan niet bewust) door de gebruiker werd beschadigd.

Garantie is enkel geldig bij originele verpakking en met aankoopfactuur.

Softwareproblemen worden nooit onder garantie verholpen. UCS is niet verantwoordelijk voor het verlies van data.

 

UCS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan uw goed door transport of onvoorziene omstandigheden.

 

Klachten omtrent gebreken van een aankoop en/of protest m.b.t. een factuur moeten ons schriftelijk gemeld worden binnen de 5 dagen na deze aankoop en alleszins voor het gebruik van de goederen of binnen 5 dagen na factuurdatum.

 

Alle goederen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeen gekomen. Zolang de goederen niet volledig betaald zijn blijven ze eigendom van de verkoper.
Betaling van facturen dient te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

Elke termijn van levering, indien deze wordt vermeld, wordt slechts als indicatie aangeduid. Laattijdigheid van levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

 

Foto’s en productprijzen op onze website en folders zijn indicatief en niet bindend. Deze beelden en prijzen kunnen soms afwijken van de werkelijkheid.

 

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de afgesproken datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 14 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van goederen in afwachting van levering of afhaling gebeurt op kosten en risico van de koper.

 

UCS BVBA – Uyttersprot Computer Systems BVBA
Goosenbroeck 11

9310 Meldert

0477/22.07.78

BTW: BE – 0816.770.880

 

U kunt ons vandaag nog bellen!

+32 477 220 778

Hulp op afstand?

Teamviewer

Heeft u al een kortingsbon?

Bekijk hier de mogelijkheden